Nic není nemožné s Ním!

´A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru´

10. 8. 2017 16:00

Dneska jsem na mši poslouchala evangelium a úplně jsem cítila, jakoby bylo určené pro mě.

Přišel do svého domova a učil je v jejich synagóze, takže v úžasu říkali: „Odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy? Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda. A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všecko má?“ A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě.“                                                                                                       A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru. (Mt13, 54-58)

Občas chci po Bohu, aby zasáhl, udělal dejme tomu “zázrak“. Jenže věřím, že to udělá? Nebo si řeknu, že to stejně zůstane tak jak to je. Pro Boha není nic nemožné a pomáhá nám v životě. Ikdyž to sama ve svém životě vidím, věřím, že Bůh může udělat vše? 

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.(Žd 11,6)

On sám ví, co je pro nás dobré. A když chceme to dobré a věříme tomu, že nám to může Bůh dát, tak On nám to dá.

Apoštolové Pánu řekli: „Dej nám víc víry.“ (Lk 17,6)

Prosme proto Pána o více víry, ne jen víry v běžné životě, ale i víry v těžkých chvílích, strachu, nepochopení, zklamání. On nám pomůže, když mu budeme věřit.

A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru. (Mt 13,58)

 

Sdílet

Komentáře

JiKu A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru.

Zajímavá je otázka po příčině. Proč neučinil?

Protože nechtěl, nebo protože nemohl?

jk7 Zajímavá je otázka po příčině, proč z těch [nemnoha] mocných činů učiněných během jeho návštěvy domova není ani jeden jediný v rámci Mt13, 54-58 popsán.

jk7 @JiKu "Protože nechtěl, nebo protože nemohl?"

Otázkou je, co se zde míní nevěrou, protože podle novozákonních textů mínil, že nejvíce mocných činů učinil tam, kde ani poté nebyla víra - v nutnost činit pokání.

"Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání: Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude lehčeji v den soudu, nežli vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! Neboť kdyby se byly v Sodomě odehrály takové mocné skutky, jako u vás, stála by podnes. Ale pravím vám: zemi Sodomské bude lehčeji v den soudu, nežli tobě." Mt 11,20-24

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mé maličkosti

MyName
na signály.cz

Jsem děvče z Moravy. Ráda se usmívám a užívám si svého života. Občas sem hodím nějaký článek, ať už něco ze života, modlitba či obrázkový verš z Bible.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz